τηλ. 2510.200.140

κιν. 6988.069.406

e-mail: info@lubecucine.gr